Galleri

Bø Normisjon

Her finn du bilder frå:

  • 50 års-jubileum for NMS i Bø
  • 75 års-jubileum for Bø bedehus
  • Ombygginga av bedehuset
  • Opningsfesten for ombygginga av bedehuset
  • Barneklubben

Galleri

Har du bilete som passar her og du vil dele: ta kontakt! post@bonormisjon.no


Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Sjå annonsering i Bø blad kvar månad!