Framsida

Bø Normisjon

Webmaster

Kommentar eller innspel til nettsida:

Send ein e-post til

post@bonormisjon.no

Torsdagsmøte 30.april kl 1930 med Ulf Vege

Møtet blir gjennomført som en telefonkonferanse.

Fremgangsmåten finner du her.

Velkommen! 

Program for 1. halvår 2020 for Bø Normisjon 

Programmet finn du her!Programmet for Barneklubben 2. halvår 2019

finn du her!

Søndagsskulen i Bø har samlingar i Tomaskapellet

dei fleste søndagar som det ikkje er familiegudstjeneste.

Les meir på nettsida til Bø kyrkjelyd!

Program for 1. halvår 2020 til Bø misjonsforening

er klart. alle møta er kl 19.00

Annankvar torsdagskveld på Bø bedehus. Les meir her!

Dato:             Taler:

16.01.2020     Asgeir Sele

30.01.2020     Ole-André Eliassen

13.02.2020     Hans Arne Gudbrandsen

27.02.2020     Axel Jørgen Bugge

12.03.2020     Ole-André Eliassen

26.03.2020     Ragnar Nørstrud

23.04.2020     Ole-André Eliassen

Glimt og gløtt frå Bø Bedehus

Bø Blad har gjeve mogelegheit til å sjå i arkivet heilt tilbake til starten i 1986.

Her vil det komme enkelte smakebitar! Trykk på Glimt i menyen til venstre!